One-stop-shopping

Installateurs die alle installatie-disciplines beheersen zijn dungezaaid. Voor Bogers is dit al vanaf de zeventiger jaren de standaard werkmethodiek. In de ontwerpfase worden de werkzaamheden op elkaar afgestemd om tijdens de uitvoering logisch op elkaar aan te sluiten. Coördinatie in het voortraject is van essentieel belang bij het vermijden van faalkosten.

De voortdurende technische ontwikkeling van nieuwe installatie-concepten, vereist een verdere integratie van disciplines. Duurzame klimaatsystemen met veelal kritische rekenwaardes dienen efficiënt elektrisch te worden aangestuurd. Het samenvoegen van verschillende marktpartijen leidt vaak tot teleurstellende resultaten.

De totaalaanpak van Bogers Installatieburo
> gelijktijdige inzet van alle installatie-discplines
> inhouse ontwerp, engineering, calculatie, uitvoering, service en nazorg
> één naam, één leverancier voor alle installatietechnische oplossingen en service

Meer weten? Vraag ons meer informatie.