Bogers Installatieburo Bel direct
0165 - 542 450

Algemene Leveringsvoorwaarden

Van toepassing zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007). Is de opdrachtgever consument, dan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC). De algemene voorwaaren liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek onverwijld en kosteloos toegezonden.

> Download Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (pdf)

> Download Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC) (pdf)